ประกันถูก.com

แนวข้อสอบนายหน้าประกันวินาศภัย พร้อมเฉลย

ชื่อสินค้า : ข้อสอบนายหน้าประกันวินาศภัย พร้อมเฉลย
รายละเอียด : จำนวนหน้า 90 แผ่น (180 หน้า) มีข้อสอบพร้อมเฉลยคำตอบ 600 ข้อ

ราคาปกติ : 200  บาท
ราคาพิเศษ : 200 บาท
** สั่งซื้อวันนี้ จัดส่งฟรี พัสดุธรรมดา ** 


 แนวข้อสอบนายหน้าประกันวินาศภัย พร้อมเฉลย

 ชื่อสินค้า : ข้อสอบนายหน้าประกันวินาศภัย พร้อมเฉลย 
รายละเอียด : จำนวนหน้า 90 แผ่น (180 หน้า) มีข้อสอบพร้อมเฉลยคำตอบ 600 ข้อ

ราคาปกติ : 220  บาท
ราคาพิเศษ : 220 บาท
** สั่งซื้อวันนี้ จัดส่งฟรี ลงทะเบียน ** 


แนวข้อสอบนายหน้าประกันวินาศภัย พร้อมเฉลย

ชื่อสินค้า : ข้อสอบนายหน้าประกันวินาศภัย พร้อมเฉลย 
รายละเอียด : จำนวนหน้า 90 แผ่น (180 หน้า) มีข้อสอบพร้อมเฉลยคำตอบ 600 ข้อ

ราคาปกติ : 240  บาท
ราคาพิเศษ : 240 บาท
** สั่งซื้อวันนี้ จัดส่งฟรี ด่วนพิเศษ EMS **  


แนวข้อสอบนายหน้าประกันวินาศภัย พร้อมเฉลย

ชื่อสินค้า : ข้อสอบนายหน้าประกันวินาศภัย พร้อมเฉลย 
รายละเอียด : มีข้อสอบพร้อมเฉลยคำตอบ 1,000 ข้อ

ราคาปกติ : 100  บาท
ราคาพิเศษ : 100 บาท
** สั่งซื้อวันนี้ จัดส่งฟรี ทางอีเมล์ **  แถมฟรี! DVD, แนวข้อสอบนายหน้าประกันภัย, เว็บไซต์ส่วนตัว, อบรมประกัน

ชื่อสินค้า : ชุดสมัครตัวแทนประกัน
รายละเอียดแถมฟรี! แนวข้อสอบนายหน้าประกันวินาศภัย, เว็บไซต์ส่วนตัว, อบรมประกัน, ให้คำปรึกษา, ส่งข่าวสารประกัน

ราคาปกติ : 200  บาท
ราคาพิเศษ : 200 บาท
** สั่งซื้อวันนี้ จัดส่งฟรี **


แนวข้อสอบสอบนายหน้าประกันวินาศภัย แถมฟรี! DVD, แนวข้อสอบนายหน้าประกันภัย, เว็บไซต์ส่วนตัว, อบรมประกัน

ชื่อสินค้า : แนวข้อสอบนายหน้าประกันวินาศภัย พร้อมเฉลย และชุดสมัครตัวแทนประกัน
รายละเอียด :
 แนวข้อสอบนายหน้าประกันวินาศภัย พร้อมเฉลย : จำนวนหน้า 90 แผ่น (180 หน้า) มีข้อสอบพร้อมเฉลยคำตอบ 600 ข้อใบสมัคร
 ชุดสมัครตัวแทนประกัน : แถมฟรี! แนวข้อสอบนายหน้าประกันภัย, เว็บไซต์ส่วนตัว, อบรมประกัน, ให้คำปรึกษา, ส่งข่าวสารประกัน 

ราคาปกติ : 400  บาท
ราคาพิเศษ : 250 บาท
** สั่งซื้อวันนี้ จัดส่งฟรี **ชื่อสินค้า : พ.ร.บ. รถเก๋ง
รายละเอียด : ความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535

: ความคุ้มครองต่อชีวิตและร่างกาย สำหรับผู้ขับขี่
บาดเจ็บ / คน ในวงเงินไม่เกิน
15,000
บาดเจ็บหรือเสียชีวิต / คน ในวงเงินไม่เกิน
35,000
: ความคุ้มครองต่อชีวิตและร่างกาย สำหรับผู้ประสบภัย
บาดเจ็บ / คน ในวงเงินไม่เกิน
50,000
บาดเจ็บหรือเสียชีวิต / คน ในวงเงินไม่เกิน
100,000

ราคาปกติ : 645.21 บาท
ราคาพิเศษ : 470.61 บาท
** สั่งซื้อวันนี้ จัดส่งฟรี **ชื่อสินค้า : พ.ร.บ. รถกระบะ
รายละเอียด : ความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535

: ความคุ้มครองต่อชีวิตและร่างกาย สำหรับผู้ขับขี่
บาดเจ็บ / คน ในวงเงินไม่เกิน
15,000
บาดเจ็บหรือเสียชีวิต / คน ในวงเงินไม่เกิน
35,000
: ความคุ้มครองต่อชีวิตและร่างกาย สำหรับผู้ประสบภัย
บาดเจ็บ / คน ในวงเงินไม่เกิน
50,000
บาดเจ็บหรือเสียชีวิต / คน ในวงเงินไม่เกิน
100,000

ราคาปกติ : 967.28 บาท
ราคาพิเศษ : 705.38 บาท
** สั่งซื้อวันนี้ จัดส่งฟรี **ชื่อสินค้า : พ.ร.บ. รถตู้
รายละเอียด : ความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535

: ความคุ้มครองต่อชีวิตและร่างกาย สำหรับผู้ขับขี่
บาดเจ็บ / คน ในวงเงินไม่เกิน
15,000
บาดเจ็บหรือเสียชีวิต / คน ในวงเงินไม่เกิน
35,000
: ความคุ้มครองต่อชีวิตและร่างกาย สำหรับผู้ประสบภัย
บาดเจ็บ / คน ในวงเงินไม่เกิน
50,000
บาดเจ็บหรือเสียชีวิต / คน ในวงเงินไม่เกิน
100,000

ราคาปกติ : 1,182.35  บาท
ราคาพิเศษ : 862.25 บาท
** สั่งซื้อวันนี้ จัดส่งฟรี **ชื่อสินค้า : กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 เอเชีย 3 พลัส
รายละเอียด : ประเภทรถ : เก๋ง กระบะ ตู้

ทุนประกัน

100,000

: ความคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก
ชีวิต / คน
500,000
ชีวิต / ครั้ง
10,000,00
ทรัพย์สิน / ครั้ง
1,000,000
: ความคุ้มครองภายในตัวรถ
อุบัติเหตุ / คน
100,000/4
พยาบาล / ครั้ง
100,000/4
ประกันตัวผู้ขับขี่
300,000
: เงื่อนไขความคุ้มครอง
ซ่อมรถเรา
100,000
รถหาย

-

รับผิดส่วนแรก
2,000

ราคาปกติ : 6,800  บาท
ราคาพิเศษ : 5,879 บาท
** สั่งซื้อวันนี้ จัดส่งฟรี **ชื่อสินค้า : กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 พลัส มิตรแท้ 6D 
รายละเอียด : ประเภทรถ : เก๋ง กระบะ ตู้

ทุนประกัน

100,000

: ความคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก
ชีวิต / คน
500,000
ชีวิต / ครั้ง
10,000,00
ทรัพย์สิน / ครั้ง
1,000,000
: ความคุ้มครองภายในตัวรถ
อุบัติเหตุ / คน
100,000/5
พยาบาล / ครั้ง
50,000/5
ประกันตัวผู้ขับขี่
300,000
: เงื่อนไขความคุ้มครอง
ซ่อมรถเรา
100,000
รถหาย

-

รับผิดส่วนแรก
2,000

ราคาปกติ
: 6,666  บาท
ราคาพิเศษ : 6,050 บาท
** สั่งซื้อวันนี้ จัดส่งฟรี **ชื่อสินค้า : กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 พลัส อาคเนย์
รายละเอียด : ประเภทรถ : เก๋ง กระบะ ตู้

ทุนประกัน

150,000

: ความคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก
ชีวิต / คน
1,000,000
ชีวิต / ครั้ง
10,000,00
ทรัพย์สิน / ครั้ง
2,000,000
: ความคุ้มครองภายในตัวรถ
อุบัติเหตุ / คน
100,000/5, 3, 7
พยาบาล / ครั้ง
50,000/5, 3, 7
ประกันตัวผู้ขับขี่
300,000
: เงื่อนไขความคุ้มครอง
ซ่อมรถเรา
150,000
รถหาย

-

รับผิดส่วนแรก
2,000

ราคาปกติ : 7,000  บาท
ราคาพิเศษ : 6,500 บาท
** สั่งซื้อวันนี้ จัดส่งฟรี **ชื่อสินค้า : กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 พลัส อลิอันซ์ ซีพี
รายละเอียด : ประเภทรถ : เก๋ง กระบะ

ทุนประกัน

100,000

: ความคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก
ชีวิต / คน
500,000
ชีวิต / ครั้ง
10,000,00
ทรัพย์สิน / ครั้ง
1,000,000
: ความคุ้มครองภายในตัวรถ
อุบัติเหตุ / คน
100,000/5, 3
พยาบาล / ครั้ง
100,000/5, 3
ประกันตัวผู้ขับขี่
200,000
: เงื่อนไขความคุ้มครอง
ซ่อมรถเรา
100,000
รถหาย

-

รับผิดส่วนแรก
2,000

ราคาปกติ : 6,800  บาท
ราคาพิเศษ : 6,300 บาท
** สั่งซื้อวันนี้ จัดส่งฟรี **


โปรแกรมส่งอีเมล์, โปรแกรมส่งเมล์, Email Marketing, โปรแกรมทำการตลาด, โปรแกรมดูดเมล์, โปรแกรมดูดเมล ล์, โปรแกรมกรองอีเมล์, โปรแกรมช่วยโพสต์ เว็บบอร์ด, โปรแกรมส่งเมล ล์, thaiware  

 

 

Main Menu

ประกันถูก.com

 

Our Products

การให้ธรรมะ ชนะการให้ทั้งปวง

อุบัติเหตุเกิดได้ทุกเมื่อ วางใจเมื่อใช้บริการ ไอบีเอสซี โบรคเกอร์

แนวข้อสอบนายหน้าประกันวินาศภัยพร้อมเฉลย

Link Menu

 

 โทรศัพท์ : 0 8 9 6 3 9 1 4 5 6

 

  LINE : 0 8 9 6 3 9 1 4 5 6

 

LINE ID : 0 8 9 6 3 9 1 4 5 6

 

ทะเบียนเลขที่ : 3309700113606

ทะเบียนเลขที่ : 4904003930


 

สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

 สถิติวันนี้  

42 คน

 สถิติเมื่อวาน  

40  คน

 สถิติเดือนนี

118 คน

 สถิติปีนี้

570931 คน

 สถิติทั้งหมด

1670774 คน

เริ่มนับตั้งแต่ 2006-01-24

©2006-2023 ประกันถูก.COM All Rights Reserved. Help • Terms/Privacy • accessibility

     

               


Powered by AIWEB